AnttiJuhaniKasvio

Politiikka talouden uhkana

Kansainvälinen valuuttarahasto odottaa maailmantalouden kasvun jäävän tämä vuonna 3,5 prosenttiin eli 0,2 prosenttia viimevuotista alhaisemmalle tasolle. Ensi vuonna kasvun odotetaan nopeutuvan jälleen hieman ja yltävän 3,6 prosentin tasolle. EU:n komissio ennakoi euroalueen kasvuksi tämä vuonna 1,3 ja ensi vuonna 1,6 prosenttia, kun taas koko EU:n kasvuvauhdin oletetaan nousevan 0,1-0,2 prosenttia tätä nopeammaksi.

On kuitenkin useita tekijöitä, joiden vaikutuksesta talouskehitys voi jäädä paljon oletettua heikommaksi.

Tärkein näistä on Trumpin hallinnon käynnistämä hyökkäys Kiinaa vastaan. Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa epäreilujen kilpailukeinojen käyttämisestä maan vallatessa tuotteineen Yhdysvaltain markkinoita. Näihin ovat kuuluneet muun muassa valuuttakurssikeinottelu, laittomat subventiot ja amerikkalaisyritysten liikesalaisuuksien varastaminen. Nyt Yhdysvallat uhkaa nostaa useimpien kiinalaistuotteiden tuontitullit 10:stä 25 prosenttiin 1. maaliskuuta alkaen, elleivät maat siihen mennessä kykene saavuttamaan sopua keskinäistä kauppaansa rasittavista ongelmista. Kuvaa täydentävät Yhdysvaltojen määräämät teknologian vientirajoitukset, USA:n pyynnöstä tapahtunut Huawein johtohenkilön pidätys Kanadassa sekä Kiinan vastatoimet, jotka ovat supistaneet rajusti muun muassa amerikkalaisen soijan tuontia maahan.

Kiina ei ole halunnut tätä vastakkainasettelua, ja maa lienee valmis joustamaan suhteellisen pitkälle välttääkseen tilanteen kärjistymisen. Ongelmana kuitenkin on se, että Yhdysvallat ei yritä vain saada Kiinaa noudattamaan normaaleja kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen pelisääntöjä, vaan aikoo myös painaa maan polvilleen niin, ettei se kykene haastamaan Yhdysvaltojen nykyistä asemaa maailman johtotaloutena. Tuon mittakaavan kompromisseihin Kiinan johdolla ei ole mitään aikomusta myöntyä.

Siten vaikka neuvotteluille saataisiin vielä jonkinmittainen aikalisä, maiden välisten taloudellisten suhteiden oleellista heikkenemistä tuskin kyetään enää estämään. Tällä puolestaan tulisi olemaan vakavia seurauksia molempien maiden taloudelliseen kehitykseen. Amerikkalaiset kuluttajat eivät enää voisi ostaa entiseen tapaan halpoja kiinalaisia kulutushyödykkeitä, ja vielä saatavilla olevistakin he joutuisivat maksamaan korkeampia hintoja. Amerikkalaisyritykset joutuisivat maksamaan korkeampia hintoja tarvitsemistaan komponenteista samalla kun myös työ maksaisi huomattavasti enemmän Kiinasta kotimaahan palautetuilla työpaikoilla. Amerikkalaisyhtiöiden olisi vaikeampi saada tuotteitaan kaupaksi Kiinan markkinoilla, eikä Kiina ostaisi entiseen tapaan USA:n liittovaltion liikkeelle laskemia valtion velkakirjoja. Viimemainituista jouduttaisiin siksi maksamaan paljon nykyistä korkeampia korkoja.

Kiinan taloudelle USA:n viennin merkittävä supistuminen olisi erittäin raju isku. Avainteknologioiden vientirajoitukset vaikeuttavat jo nyt oleellisesti monien Kiinan tärkeimpiin kuuluvien yritysten toimintaa, ja yhtä lailla tehokkaasti ne estäisivät Kiinan hallintoa saavuttamasta kunnianhimoisen Made in China 2025 -ohjelmansa tavoitteita.

Kauppasodan vaikutuksia syventää se, että sekä USA:n että Kiinan taloudet ovat muutoinkin herkässä vaiheessa. Vaikka USA:n taloudella menee päältä katsoen lujaa ja työllisyys on kohentunut vauhdilla, maan keskeisten osakekurssien perussuunta on ollut laskeva viimeisen puolen vuoden ajan. Myös yritysten tulosodotukset ovat heikentyneet selvästi. Maan talouspolitiikka on ollut viime aikoihin saakka sen verran elvyttävää, että taantuman alkaessa pelivaraa on minimaalisen vähän aiempiin vastaaviin suhdannevaiheisiin verrattuna. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon Valkoisen talon ja kongressin tärkeimmän kamarin – edustajainhuoneen – välien ajautuminen takalukkoon. Tämä tekee kaiken järkevän päätöksenteon vaikeaksi siten kuin liittovaltion hallinnon ennätyspitkäksi venynyt sulku on jo osoittanut.

Kiinassakin pää on tulossa vetävän käteen maan johdon pyrittyä täyttämään kasvulupauksiaan useiden vuosien ajan ennätysmäisen suureksi kasvaneen velanoton turvin. Tästä eteenpäin velan kasvua on pakko ryhtyä hillitsemään, jolloin myös kasvuluvut putoavat selvästi. Viime aikoina Kiinan talouden on lisäksi havaittu kasvaneen todellisuudessa paljon virallisesti ilmoitettuja lukuja hitaammin. Kiinan talous voi siten hyvin ajautua ensimmäiseen taantumaan neljä vuosikymmentä kestäneen yhtäjaksoisen ja poikkeuksellisen voimakkaan kasvukauden jälkeen.

USA:n ja Kiinan osuus maailman kokonaistuotannosta nousee nykyisin ostovoimatasoitetuin luvuin yli kolmannekseen, joten niillä on määräävä vaikutus koko maailmantalouden kehitykseen. Kolmas saman mittaluokan tekijä on Euroopan Unioni, jonka veturin – Saksan - talouskehitys on hiipumassa aiemmin ennustettua nopeammin. Lisäksi Iso-Britannia on ajautumassa maaliskuun lopulla kaoottiseen eroon EU:sta ilman tietoa menettelytavoista, joilla tilanteen syntyminen voitaisiin vielä estää. Erolla tulisi olemaan merkittävä talouskehitystä hidastava vaikutus sekä Iso-Britanniassa että EU:ssa.

Lähiviikoille on siten ladattu useita poliittisia ratkaisuja, joiden yhteisvaikutuksena voi hyvin olla edessä olevan taantuman syveneminen kiihtyväksi syöksykierteeksi. Alamäkeä vauhdittaa sijoittajien kilpajuoksu omien varallisuuksiensa pelastamiseksi mahdollisimman pienin menetyksin. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että edellisen suuren taantuman aikana keskeiseen asemaan nousseet rahoitusmarkkinoiden riskit eivät ole nousukauden aikana hävinneet mihinkään, vaan ne muodostavat kutakuinkin samanlaisen uhan kuin ennenkin.

Valtiomiesmäisen otteen herääminen voisi vielä auttaa purkamaan edes joitakin politiikasta aiheutuvia riskejä, mutta sellaisesta ei ole juurikaan merkkejä näköpiirissä. Siksi kannattaa panna muistiin ainakin seuraavat päivämäärät:

  • ylihuominen, jolloin USA:n liittovaltion maksuliikenne pysähtyy uudelleen ilman kongressin ja presidentin sopua rahoituksen jatkosta;
  • 1. maaliskuuta, jolloin USA:n tuontitullit Kiinasta nousevat 25 prosenttiin ilman USA:n ja Kiinan sopua kaupan ongelmien selvittämisestä;
  • 29. maaliskuuta, jolloin Iso-Britannian ero EU:sta astuu voimaan joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Noita päivämääriä odotellessa kannattaa selvittää pelastusliivien paikat varsinkin jos on tullut hankkineeksi ison asuntovelan tai tehnyt uhkarohkeita osakesijoituksia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset