AnttiJuhaniKasvio

Kiina demografisen katastrofin kynnyksellä

Olemme tottuneet pitämään Kiinaa rajattomien väestöresurssien maana, joka kasvun hidastuessakin nousee maailman suurimmaksi taloudeksi ja samalla Yhdysvaltojen kanssa tasavertaisesti kilpailevaksi supervallaksi. Eli jos 1900-luku oli USA:n, nykyisestä on ennakoitu Kiinan vuosisataa. Nuo skenaariot uhkaavat kuitenkin kaatua maan väestökehityksen ongelmiin.

Tunnistetut haasteet

Kiinan syntyvyyden arvioitiin YK:n viime vuonna päivitetyn maailman väestöennusteen mukaan laskeneen alimmillaan noin 1,53:n tasolle ja nousevan siitä hitaasti hieman yli 1,8:n vuosisadan loppuun mennessä. Näiden lukujen perusteella Kiinan väestön ennakoitiin kasvavan vuoteen 2030 mennessä runsaaseen 1,4 miljardiin ja putoavan vuosisadan lopulla noin miljardiin. Työikäisten (15-64 v) osuus väestöstä laskisi nykyisestä runsaasta 73 prosentista alle 60 prosenttiin vuonna 2050 ja noin 53 prosenttiin vuosisadan loppuun mennessä. 65 vuotta täyttäneiden osuus puolestaan kasvaisi nykyisestä alle kymmenestä prosentista vajaaseen 28 prosenttiin vuoteen 2050 ja lähes 34 prosenttiin vuosisadan loppun mennessä.

Jo tämän ennusteen mukainen kehitys asettaisi toteutuessaan huikeita haasteita Kiinan talouskehitykselle. Maan on siirryttävä nopeasti halpaan työvoimaan perustuvasta kasvumallista inhimillisiä resursseja monin verroin tehokkaammin hyödyntävään kasvustrategiaan. Samalla harvenevien työikäisten on pidettävä huolta lisääntyvästä passiiviväestöstä, mikä ei voi onnistua ilman välillisten työvoimakustannusten merkittävää nousua. Samalla kasvava osa työvoimaresursseista joudutaan sitomaan ikäihmisistä huolehtimiseen. Muuttoliikettäkään ei ole helppo hyödyntää autoritaarisesti hallitussa yksipuoluemaassa, joka ei ole tottunut vastaanottamaan suuria määriä vieraista kulttuureista tulevia ihmisiä.

Kiinan valmiuksista hallita väestön ikääntymiseen liittyviä ongelmia kertoo se, että maan virallinen eläkeikä on nykyisin miehillä 60, kun taas naisilla se on 50 tai 55 vuotta ammattiasemasta riippuen. Varhaiseläkkeelle voi päästä tai joutua jo viisi vuotta normaalia eläkeikää aiemmin, ja tätä työvoiman vähennyskeinoa on alettu käyttää laajalti mahoissa valtionyrityksissä. Osittain alhaiset eläkeiät ovat seurausta töiden kuluttavuudesta, mutta väestörakenteen muuttuessa niitä on pakko lähteä hilaamaan määrätietoisesti ylöspäin.

Tosiasiallinen tilanne on odotettuakin pahempi

Vaikka maan johto on tiedostanut väestökehityksen ongelmat sekä tämän vuoksi luopunut yhden lapsen politiikastaan, muutos ei näy vielä syntyvyydessä. Esimerkiksi viime vuonna Kiinan syntyvyys jäi 1,05:n tasalle, mikä on aika paljon vähemmän kuin YK:n väestöennusteissaan olettama 1,55-1,59:n haarukka.

Tilannetta ei paranna Hunanin maakunnasta saatu tieto, jonka mukaan vain viidesosa miesten keinohedelmöitystä varten luovuttamasta spermasta oli viime vuonna käyttökelpoista. Vielä vuonna 2001 tuo osuus oli yli puolet. Kiinan elinolosuhteissa – kuten ravinnon laadussa ja ympäristön saasteissa - on siten aivan ilmeisesti piirteitä, jotka johtavat sperman laadun radikaaliin heikentymiseen. Tämä tietenkin alentaa raskauksien alkamisen todennäköisyyttä kaikessa seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Tähän voidaan vielä lisätä se nykykulttuuriin liittyvä kehitystrendi, että itsetyydytys korvaa entistä useammin parisuhteissa harjoitetun seksin.

YK:n väestöviranomaiset joutuvat siten todennäköisesti korjaamaan seuraavassa väestöennusteessaan Kiinan väestökehitysarvioitaan rajusti alaspäin. Vertailukohdaksi voidaan ottaa nykyiseen ennusteeseen sisällytetty alhaisen syntyvyyden vaihtoehto, jossa syntyvyyden oletetaan laskevan noin 1,3:een. Jo tuon suuruinen syntyvyyden lasku merkitsisi sitä, että ikäihmisten eli 65-vuotiaiden lukumäärä kasvaisi Kiinassa työikäisten määrää suuremmaksi vuoteen 2080 mennessä. Vuosisadan lopulla työikäisten kokonaismäärä olisi pudonnut alle kolmensataan miljoonaan, kun heitä on nykyisin yli miljardi. Jos taas syntyvyys jäisi vielä alhaisemmaksi – eli sitä ei kyettäisi nostamaan oleellisesti nykytasoltaan -, seuraukset olisivat huoltosuhteen kehittymisen kannalta vieläkin katastrofaalisempia.

Kiinaa ja koko maailmaa heiluttava ongelma

Koko maailman väestökehityksen kannalta Kiinan syntyvyyslukujen raju aleneminen ei ole sikäli pelkästään ongelma, että jo nykyinen ihmiskunnan koko ylittää kirkkaasti planeettamme tosiasiallisen kantokyvyn rajat. Siksi edelleen jatkuvaa väestönkasvua tulisikin pyrkiä hillitsemään ja ohjaamaan kohti hallittua laskua. Mutta kiinalaiselle yhteiskunnalle ja taloudelle väestön liian nopea supistuminen asettaa lähes ylivoimaisilta tuntuvia ongelmia.

Tilanteen hallitsemiseksi kaikkien työikäisten kiinalaisten tulisi pidentää merkittävästi työuriaan, työskennellä vuosi vuodelta tehokkaammin, perustaa enemmän perheitä ja tehdä ahkerasti lapsia. Samaan aikaan kiinalaisen yhteiskunnan tulisi ratkaista ihmisten hedelmällisyyteen vaikuttavat saaste- ja terveysongelmat sekä luoda hyvin toimivat eläke- ja hoivapalvelujärjestelmät. Muukalaisiin epäluuloisesti suhtautuva kiinalainen yhteiskunta olisi muutettava oikopäätä Yhdysvaltojen kaltaiseksi kansojen sulatusuuniksi.

On vaikea ajatella, että kaikki tämä voisi toteutua yksinomaan Kiinan kommunistisen puolueen politbyroon pysyvän komitean – tai puolueen ’ytimen’ Xi Jinpingin – päätöksillä. Muutospaineiden seuraukset tulevat todennäköisesti olemaan vallankumouksellisia. Vaikka näiden seurausten sisältöä on toistaiseksi vaikea ennakoida, ne tulevat varmasti heiluttamaan koko muuta maailmaa niin hyvässä kuin pahassakin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Niin muuttuu maailma ja maailman ongelmat.

1980-luvulla Kiinassa oli todellinen huoli väestöräjähdyksestä ja silloin lanseerattiin yhden lapsen politiikka, joka nivoutettiin lainsäädäntöön asti. Politiikka onnistui siinä mielessä hyvin, että väestöräjähdys todellakin estettiin tehokkaasti. Muut seuraukset ovatkin sitten olleet siinä määrin ongelmallisia, että nyt on pääpiirteittäin päätetty luopua yhden lapsen politiikasta, joskin aivan vapaata perhesuunnittelua ei uusikaan laki tule sallimaan.

Kiinan hallitus siis saa aikaan yllättävän hyvin omassa suuren väestön maassaan tiukalla kurilla ja ehdottomalla valta-asemallaan tuloksia, jotka muissa vastaavissa maissa olisivat mahdottomia hallituksen aikaansaannoksiksi. Kiina on yksi sellaisista maista, joita tietyillä kriteereillä voitaisiin luonnehtia "valistuneiksi diktatuureiksi" ja johdossa on kasapäin kokeneita sekä viisaita ihmisiä, jotka kyllä tiedostavat ne alueet, joihin pitää satsata tulevaisuutta silmällä pitäen. En olisi niin varma siitä, etteikö tuo demografinenkin ongelma tulisi ratkaistuksi tavalla tai toisella.

Käyttäjän MattiKarjalainen1 kuva
Matti Karjalainen

Hyvä, informatiivinen kirjoitus.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Sivumennen mainiten luin otsikon ensiksi "Kiina demokraattisen katastrofin kynnyksellä".

Sitä se ei ainakaan vielä ole, mutta jos olisi, niin uhka valtiolle olisi monin verroin suurempi.

Käyttäjän ErkkaRuotsalainen kuva
Erkka Ruotsalainen

Kiinalaisia on enää noin 40 miljoonaa enemmän kuin Intialaisia. Se ei ole paljoa yli 1300 miljoonan asukkaan maissa. 2025 mennessä ennustettiin menevän ohi mutta sekin lukemani artikkeli oli vuodelta 2011 eli voi olla jo aiemminkin.

Käyttäjän AnttiJuhaniKasvio kuva
Antti Kasvio

Kiitos kommenteista!

Onhan Kiina monissa suhteissa erittäin aikaansaava yhteiskunta, mutta joissakin suhteissa maan johto on yllättävän kyvytön tunnustamaan saati sitten korjaamaan isoja ja täysin ilmeisiä ongelmia. Tämä on yksi niistä hinnoista, joita demokratialle ominaisten korjausmekanismien puuttumisesta joudutaan maksamaan.

Intian osalta tilanne on sikäli erilainen kuin Kiinassa että maan työikäisen väestön odotetaan kasvavan vielä vuosisadan puoliväliin saakka, vaikka poikalasten enemmistö ja syntyvyyden aleneminen ovat sielläkin tuttuja ilmiöitä. Suurimmat katastrofin uhat Intiassa aiheutuvat elämiseen tarvittavan tilan ja luonnollisten resurssien - kuten veden - niukentumisesta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset