AnttiJuhaniKasvio

Perspektiiviä turvapaikkakeskusteluun

Suomeen hakeutuvien turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu ei ole positiivinen asia kenenkään näkökulmasta. Mutta kun ongelma on nyt käsissämme, siihen on suhtauduttava mahdollisimman järkevästi ja inhimillisyyttä osoittaen. Samalla on korkea aika ryhtyä miettimään, millaisin keinoin hakijavirta saadaan tulevaisuudessa alenemaan.

Ei-toivottu ilmiö

Suomesta turvapaikkaa hakevat eivät ole lähteneet henkensä kaupalla kohti pohjoista vain helpomman elämän toivossa. Ylipäätäänkään useimmat ihmiset eivät ole normaalioloissa halukkaita muuttamaan pois kotiseuduiltaan, vaan tällaiseen ratkaisuun päädytään vasta kun eläminen omassa maassa on käynyt mahdottomaksi.

Tulijoille valkenee pian, ettei elämä meidän leveysasteillamme ole ruusuilla tanssimista. He joutuvat totuttautumaan täysin vieraaseen kieleen, kulttuuriseen ympäristöön ja ilmastoon. Yhteiskunnan tarjoama tuki on karua eikä töihin pääsy ole helppoa. Lisäksi ihmiset joutuvat kohtaamaan ulkomaalaisvihaa ja rasismia. Toki tulijoiden joukossa on menestyjiäkin eli yksilöitä, jotka pystyvät rakentamaan esteistä huolimatta hyvän elämän. Mutta sen puolesta on tehtävä valtavasti töitä, eikä onnistumisesta ole takeita silloinkaan. Ulkoinen pärjääminen ei myöskään poista sitä tuskaa, jota juurien katkeaminen ja huoli taakse jääneiden oloista aiheuttavat.

Me vastaanottajat voimme yrittää iloita tänne tulevien ihmisten mukanaan tuomasta kulttuurisesta rikkaudesta, ja voimme laskea heidän työpanoksensa aikanaan Suomelle tuottamia taloudellisia hyötyjä. Mutta nopeasti kasvaneet turvapaikanhakijoiden määrät teettävät juuri nyt valtavasti töitä rajaviranomaisilla, poliisilla, hakemusten käsittelijöillä, tulijoita auttavilla kansalaisjärjestöillä, sosiaali- ja terveysviranomaisilla ja palveluista huolehtivilla viranomaisilla ja oppilaitoksilla. Toiminnan vaatimat taloudelliset resurssit ovat huomattavia.

Suomen vaikea taloudellinen tilanne, ihmisten huoli toimeentulosta ja vähäiset kokemukset ulkomaalaisista ruokkivat negatiivisia asenteita kantaväestön keskuudessa. Turvapaikan hakijoiden päätyminen satunnaisin perustein ja usein traumaattisten kokemusten jälkeen oudon elämänmuodon keskelle ei sekään luo kovin otollista pohjaa hedelmälliselle kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle. Odotettavissa on monenlaisia jännitteitä ja yhteentörmäyksiä, vaikka niitä kuinka yritettäisiin välttää.

Tämän hetken ongelma on hoidettava mahdollisimman hyvin

Olisi kaikkien näkökulmasta parempi, jos sen paremmin Suomen kuin muidenkaan EU-maan ei tarvitsisi ottaa vastaan yhtään turvapaikanhakijaa. Tuolloin Suomen kehittyminen nykyistä avoimemmaksi ja monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi voisi tapahtua hallitusti, rauhallisella tahdilla ja normaalin muuttoliikkeen välityksellä. Mutta kun tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä, Suomen on tehtävä voitavansa sen puolesta, että EU löytää mahdollisimman yhtenäisen linjan rajavalvonnassa, turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja taakan jakamisessa eri jäsenmaiden kesken.

Tämän ohella Suomen on vaadittava, että turvapaikanhakijoita kohdellaan kaikkialla EU:ssa oikeudenmukaisesti, inhimillisesti ja tasavertaisesti ja että vihareaktiot kyetään pitämään hallinnassa. Salakuljetusbisneksen vaihtoehdoksi ihmisille tulisi tarjota turvallisempia kuljetuksia kohdemaihinsa. Samalla turvapaikanhakijoiden lähtömaihin tulisi välittää mahdollisimman todenmukaista tietoa siitä, millaiset olot heitä täällä odottavat ja mitä turvapaikan saanti heiltä edellyttää.

Suomen tulisi näyttää esimerkkiä muille EU-maille turvapaikkaongelman hyvästä ja vastuullisesta käsittelystä. Tässä vaiheessa se on tosin aika vaikeaa Suomen kieltäydyttyä muutamien Itä-Euroopan maiden tavoin kannattamasta pakollisten vastaanottokiintiöiden käyttöönottoa.

Kohti ongelman syiden poistamista

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on ollut suora seuraus maailmanlaajuisten kehitysstrategioiden epäonnistumisesta. Nykyisen menon jatkuessa maailmalla syntyy koko ajan uusia kriisejä, ja yhä suuremmat ihmismäärät joutuvat pakenemaan kotiseuduiltaan.

Tilanteen korjaamiseksi Suomen ja muiden länsimaiden on suunnattava paljon nykyistä enemmän resursseja köyhyyden vastaiseen taisteluun sekä ihmisten oikeuksien puolustamiseen kriisialueilla. Myös liiallista väestönkasvua vastaan on kamppailtava. Tulevia sukupolvia on koulutettava niin, että ihmiset saavat käyttöönsä riittävät keinot tulevaisuuden rakentamiseen omilla kotiseuduillaan.

Suomen nykyinen hallitus on erottautunut toistaiseksi lähinnä karsimalla maamme jo ennestään vähäisiä ”maailmanparannusmenoja”. Jatkossa meidän on kannettava täysimääräisesti vastuumme maailmanlaajuisista kehitysponnistuksista. Tämä on järkevintä ja tehokkainta tulevien turvapaikkaongelmien ennaltaehkäisyä. Se luo myös edellytyksiä tänne nyt asettuvien turvapaikanhakijoiden myöhemmälle paluulle alkuperäisille kotiseuduilleen.

Eli lopputuloksena on kaikkien osapuolten päätyminen voittajiksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset